" כל כך הרבה עצב קיים בעולם, שעל כולנו מוטלת החובה לתרום כמה שיותר שמחה שאנו יכולים להעניק."

ג'ון סאתרלנד בונל, פסיכולוג 

פרוייקטים אחרונים

6

באוויר

174922

102

יעד-

170000

באוויר

3973

99

יעד-

4000

באוויר

0

0

יעד-

0